رسانه ما و شما
درباره آزمایش DNA یا همان " دی ان ای چه " میدانید ؟

درباره آزمایش DNA یا همان " دی ان ای چه " میدانید ؟DNA را اغلب  را با مجموعه‌ای از نقشه‌ها مقایسه می‌کنند، چرا که حاوی دستورات مورد نیاز برای ساخته شدن تمام اجزای دیگر سلول‌ها مانند مولکول‌های پروتئین و RNA (اسید ریبونوکلئیک) است. استفاده از شیوه مولکولی برای تعیین هویت، جدیدترین و کم‌اشتباه‌ترین شیوه‌ای است که از دهه 90 به بعد مورد توجه قرار گرفته است. 
DNA  همان چیزی است که شما را بی نظیر می کند. در بدن شما ده تریلیون سلول وجود دارد. تمام این سلول ها تحت کنترل DNA هستند. DNA به آن‌ها می گوید که باید چه کاری را و چگونه انجام دهند. DNA هر انسانی مختص خود اوست ( مگر اینکه آن فرد یکی از دوقلوهای هم سان باشد)، ولی DNA تمام سلول های بدن یک انسان مشابه یکدیگر است. کلید ردیابی با DNA هم همین است.
چگونگی انجام آزمایشات DNA :
زمانی که نیاز به آزمایش دی ان ای به هر دلیلی دارید, ممکن است کنجکاو باشید که این فرآیند چگونه کار و عمل می کند.آزمایش دی ان ای یک علم است و روش انجام آن، نیاز به یک آزمایشگاه و دستگاه تخصصی دارد.
در آزمایش DNA، بخش های خاصی از کدهای ژنتیکی روی این مولکول که از سلول های بدن فرد آزمایش شونده به دست آمده است، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. 
 
این ترکیب در تمام سلول های بدن شما وجود دارد. یکی از آسان ترین و بی خطر ترین راه های دستیابی به سلول ها برای آزمایش DNA ، آن است که با استفاده از یک گوش پاک کن سلول های سطح داخلی مخاط دهان شما را به دست می آورند. سپس در آزمایشگاه، DNA از سلول ها جدا می شود و بخش های خاصی از آن مورد بررسی قرار می گیرد. این بخش های خاص می توانند ارتباطات فامیلی و خانوادگی بین افراد را نشان دهند و یا در تعیین هویت فرد موثر باشند. 
 
بدن انسان ها  از میلیون‌ها میلیون سلول تشکیل شده است. همه این سلول‌ها بجز گلبول‌های قرمز هسته دارند که کل اطلاعات ژنتیکی فرد درون این هسته محفوظ است.   
اول  یک آنزیم محدود کننده (Restriction Enzyme)  بر روی نمونه DNA ریخته می شود. این آنزیم مانند یک قیچی می باشد  که مولکول های بلند DNA را به قطعات کوچک تقسیم می کند. محل بریدگی به کد ژنتیکی DNA و کد ژنتیکی آنزیم مورد استفاده بستگی دارد. مثلاً یک نوع آنزیم، وقتی به رشته بازهای GAATTC برسد، مولکول DNA را می برد. طول این تکه های DNA در افراد مختلف، متفاوت است؛ چون کد ژنتیکی هر انسانی خاص خود اوست. بعضی از قطعه ها کوتاه و برخی دیگر بلند هستند.
 
نمونه های دی ان ای را برای آزمایش کپی می کنند، یک فرآیند به نام pcr می تواند برای تولید نسخه های دی ان ای استفاده شود، که می تواند برای نشانگرهای ژنتیکی مورد آزمایش قرار گیرد.  
مطابقت نشانگرها با دیگر نمونه ها، این نشانگرها می توانند با یک نمونه دی ان ای ناشناخته منطبق شوند، تا نشان دهند که فرد ناشناخته همان فرد دهنده دی ان ای است، در مورد آزمایش دی ان ای پدری, پدر بالقوه باید نیمی از نشانه های ژنتیکی کودک را با نیمی دیگر از مادر مطابقت دهد.
روش انجام آزمایش Dna زمانی که نیاز به آزمایش دی ان ای به هر دلیلی دارید, ممکن است کنجکاو باشید که این فرآیند چگونه کار و عمل می کند.آزمایش دی ان ای یک علم است و روش انجام آن، نیاز به یک آزمایشگاه و دستگاه تخصصی دارد.
در آزمایش DNA، بخش های خاصی از کدهای ژنتیکی روی این مولکول که از سلول های بدن فرد آزمایش شونده به دست آمده است، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. 
 
این ماده در تمام سلول های بدن شما وجود دارد. یکی از آسان ترین و بی خطر ترین راه های دستیابی به سلول ها برای آزمایش DNA ، آن است که با استفاده از یک گوش پاک کن سلول های سطح داخلی مخاط دهان شما را به دست می آورند. سپس در آزمایشگاه، DNA از سلول ها جدا می شود و بخش های خاصی از آن مورد بررسی قرار می گیرد. این بخش های خاص می توانند ارتباطات فامیلی و خانوادگی بین افراد را نشان دهند و یا در تعیین هویت فرد موثر باشند. 
 
بدن انسان از میلیون‌ها سلول تشکیل شده است. همه این سلول‌ها بجز گلبول‌های قرمز هسته دارند که کل اطلاعات ژنتیکی فرد درون این هسته محفوظ است.   
ابتدا یک آنزیم محدود کننده (Restriction Enzyme) روی نمونه DNA ریخته می شود. این آنزیم مانند یک قیچی است که مولکول های بلند DNA را به قطعات کوچک تقسیم می کند. محل بریدگی به کد ژنتیکی DNA و کد ژنتیکی آنزیم مورد استفاده بستگی دارد. مثلاً یک نوع آنزیم، وقتی به رشته بازهای GAATTC برسد، مولکول DNA را می برد. طول این تکه های DNA در افراد مختلف، متفاوت است؛ چون کد ژنتیکی هر انسانی خاص خود اوست. بعضی از قطعه ها کوتاه و برخی دیگر بلند هستند.
 
نمونه های دی ان ای را برای آزمایش کپی می کنند، یک فرآیند به نام pcr می تواند برای تولید نسخه های دی ان ای استفاده شود، که می تواند برای نشانگرهای ژنتیکی مورد آزمایش قرار گیرد.  
مطابقت نشانگرها با دیگر نمونه ها، این نشانگرها می توانند با یک نمونه دی ان ای ناشناخته منطبق شوند، تا نشان دهند که فرد ناشناخته همان فرد دهنده دی ان ای است، در مورد آزمایش دی ان ای پدری, پدر بالقوه باید نیمی از نشانه های ژنتیکی کودک را با نیمی دیگر از مادر مطابقت دهد.
 
  دی ان ای چیست, همه چیز درباره دی ان ای


آزمون DNA برای تشخیص تغییرات در ژن‌های جنین یا کروموزوم قبل از تولد استفاده می‌شود
 
انواع آزمایش‌های موجود
تست جنین DNA آزاد (cffDNA): یک آزمایش غیر تهاجمی (برای جنین) است. این آزمایش بر روی یک نمونه خون وریدی از مادر صورت می‌گیرد و می‌تواند اطلاعاتی در مورد جنین در اوایل بارداری ارائه دهد. از سال ۲۰۱۵، آزمون غربالگری حساسیت و خاص برای سندرم داون است.
 
غربالگری نوزادان: غربالگری نوزاد پس از تولد برای شناسایی اختلالات ژنتیکی است که می‌تواند در اوایل زندگی درمان شود. نمونه خون از نوزادان ۲۴–۴۸ ساعت پس از تولد با پاشنه پا جمع‌آوری می‌شود و برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه ارسال می‌شود. در ایالات متحده، روش غربالگری نوزادان متفاوت است، اما همه ایالت‌ها طبق قانون برای حداقل ۲۱ اختلال آزمایش می‌شوند. اگر نتایج غیرطبیعی حاصل شود، لزوماً به معنای این نیست که کودک دارای اختلال است. آزمایش‌های تشخیصی باید از غربالگری اولیه برای تأیید بیماری پیروی کنند. آزمایش معمول برای نوزادان برای اختلالات خاص، استفاده گسترده‌تر از آزمایش ژنتیکی است. 
 
تست تشخیص: تست تشخیصی برای تشخیص یا رد یک وضعیت خاص ژنتیکی یا کروموزومی استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد، آزمایش ژنتیکی برای تأیید یک تشخیص زمانی که یک وضعیت خاص بر اساس جهش و علائم فیزیکی مشکوک است مورد استفاده قرار می‌گیرد. تست تشخیصی می‌تواند در هر زمان در طول زندگی فرد انجام شود، اما برای تمام ژن‌ها یا تمام شرایط ژنتیکی در دسترس نیست. 
 
تست سرویسی : تست حامل برای شناسایی افرادی که یک نسخه از جهش ژنی را حمل می‌کنند استفاده می‌شود که در دو نسخه، باعث اختلال ژنتیکی می‌شود. این نوع آزمایش برای افرادی که سابقه خانوادگی یک اختلال ژنتیکی دارند و به افرادی که در گروه‌های قومی با خطر بالاتری از شرایط ژنتیکی خاص هستند ارائه می‌شود. اگر هر دو والدین آزمایش می‌شوند، آزمون می‌تواند اطلاعاتی در مورد خطر زوجین داشتن یک کودک با شرایط ژنتیکی مثل فیبروز کیستیک ارائه کند.
 
تشخیص ژنتیکی قبل از انکشاف: روشهای تست ژنتیکی که بر روی جنین‌های انسان قبل از لانه گزینی انجام می‌شود به عنوان بخشی از روش لقاح آزمایشگاهی است. آزمایشات پیش از لانه گزینی هنگامی که افراد سعی می‌کنند کودک را از طریق لقاح آزمایشگاهی بگذرانند، استفاده می‌شود. تخمک از زن و اسپرم از مرد خارج می‌شوند و برای ایجاد جنین‌های متعدد خارج می‌شوند. جنین‌ها به صورت جداگانه برای ناهنجاری‌ها تجویز می‌شوند و کسانی که بدون ناهنجاری در رحم قرار می‌گیرند.
 
  دی ان ای چیست, همه چیز درباره دی ان ای


 آزمون قانونی با استفاده از توالی‌های DNA برای شناسایی فرد برای اهداف قانونی است
 
تشخیص پیش از تولد: برای تشخیص تغییرات در ژن‌های جنین یا کروموزوم قبل از تولد استفاده می‌شود. این نوع تست به زوج‌هایی با افزایش خطر ابتلا به یک کودک مبتلا به اختلال ژنتیکی یا کروموزومی ارائه می‌شود. در بعضی موارد، آزمایش پیش از زایمان می‌تواند یک عدم قطعیت زن و شوهر را کاهش دهد یا به آنها کمک کند تصمیم بگیرند که آیا حاملگی را قطع کنند یا خیر. با این وجود نمی‌تواند تمام اختلالات ارثی و نقصهای تولد را شناسایی کند. یک روش انجام یک آزمایش ژنتیکی قبل از تولد شامل آمنیوسنتز است که نمونه ای از مایعات را از کیسه آمنیوتیک مادر ۱۵ تا ۲۰ یا بیشتر هفته به بارداری برمی‌گرداند.
 
تست قانونی: آزمون قانونی با استفاده از توالی‌های DNA برای شناسایی فرد برای اهداف قانونی است. برخلاف تستهای بالا که در بالا توضیح داده شد، آزمایش‌های قانونی برای تشخیص جهش‌های ژنی مرتبط با بیماری استفاده نمی‌شود. این نوع تست می‌تواند قربانیان جرایم یا فاجعه را شناسایی کند، یک مظنون جرمی را رد یا تأیید کند یا روابط بیولوژیکی بین افراد را برقرار کند (به عنوان مثال، پدر و مادر).
 
تست پدری : این نوع از آزمایش ژنتیک از نشانگرهای اختصاصی DNA بوده که برای شناسایی الگوهای مشابه یا مشابهت‌های ارثی بین افراد مرتبط استفاده می‌شود. بر اساس این واقعیت که همه ما نیمی از DNA ما را از پدر به ارث می‌بریم و نیمی از مادر.
 
تست DNA Genealogical: برای تعیین نسبیت یا میراث قومی برای سلسله‌شناسی ژنتیکی
 
آزمایش‌های تحقیقاتی: آزمایش‌های تحقیق شامل یافتن ژن‌های ناشناخته، یادگیری نحوه کار ژن‌ها و پیشرفت درک ما از شرایط ژنتیک است. نتایج آزمایش‌های انجام شده به عنوان بخشی از یک مطالعه تحقیق معمولاً برای بیماران یا ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی در دسترس نیستند.
 
  دی ان ای چیست, همه چیز درباره دی ان ای


...
 
از چه مواردی می توان برای انجام آزمایش دی ان ای استفاده کرد:
نمونه از ته سیگار - سعی کنید به دو تا چهار ته سیگار که تنها توسط فرد مورد نظر کشیده شده است را پیدا کنید.
لباس زیر
تار موی مجزا با ریشه های متصل شده
آدامس جویده شده
ناخن دست و پا - تازه جویده شده یا گرفته شده 
خلال دندان - خلال دندان را با دستانتان برندارید
دستمال - مخاط در یک اندازه در یک دستمال
تیغ- می تواند یک تیغ مورد استفاده در هر قسمت از بدن باشد
خون - از دستمال کاغذی، بانداژ، تامپون
اسپرم از یک کاندوم
پارچه یا لباس زیر
منبع :  What is DNA

سه شنبه سی یکم 2 1398
(0) نظر
برچسب ها : آزمایش-آزمایش DNA
درباره کرم و صابون ها چه میدانید ؟

 درباره کرم و صابون ها چه میدانید ؟


متن زیر ذهن شما را نسبت به تمامی کرم و صابون ها عوض خواهد کرد .

حتما تا به حال نام کرم گوری یا صابون گوری به گوشت شما خورده است ! این کرم و صابون گوری به معنای واقعی معجزه پوست نام گرفته است . در اینجا میخواهیم به خواص ، عوارض ، تشخیص اصلی و تقلبی آن و در پایان نحوه خرید کرم و صابون گوری آن اشاره کنیم .


بدون شک تبلیغ این محصول را نه در رسانه ها دیده اید و نه در بیلبورد ها ، اما چه چیزی سبب شده است تا نام آن به گوش شما برسد ؟ آیا میدانید علت این دست به دست شدن تعاریف درباره این کرم و صابون چیست ؟! کرم و صابون گوری در هیچ رسانه ای تبلیغات نمی شود و تنها راه شناخت این کرم و صابون فقط و فقط تعاریف و تبلیغات دهان به دهان مردم برای یکدیگر است .


در این مطلب می خواهیم علاوه بر توضیحات این کرم و صابون گوری به برخی سوالات شما عزیزان که ممکن است در ذهن شما باشد پاسخ دهیم .فروشگاه اینترنتی رویکا در قبال مطالب و محصولات تقلبی سایر فروشگاه ها که محصول را بصورت تقلبی با قیمت های بسیار بالا یا بسیار پایین عرضه می نمایند هیچگونه تعهدی را عهده دار نیست .


بررسی محتویات پکیج کرم گوری و صابون گوری :
کرم گوری و خواص منحصر به فرد آن


قبل از هر چیزی به معرفی هسته ی موثر این پکیج می پردازیم . نقش کرم گوری در این پکیج برای از بین بردن نا متعارفات پوستی ( مناطقی از پوست که دارای جوش ، لک و تیرگی ، کک و مک نامتعارفات پوستی نامیده میشوند ) شما همانند موتور برای یک خودرو می باشد کرم گوری همانند کاتالیزور در واکنش های شیمیایی که سرعت واکنش را بالا می برد ، باعث از بین بردن لک ، جوش ، آکنه ، جوش های زیر پوستی و … می گردد . دقت نمایید که بدون صابون ممکن است عملکرد گوری تا ۵۰٪ کم شود اما بدون کرم گوری عملا شما تاثیری از این پکیج نخواهید دید .
نقش کرم گوری از بین بردن لک ها ، جوش ها و .. به واسطه ترکیبات موجود در آن است . در قسمت زیر به توضیج مفصل ترکیبات هریک از آنها می پردازیم .


صابون گوری و خواص آن


در کنار کرم گوری ، یک صابون قرار دارد که تحت عنوان صابون گوری معروف است . این صابون برای از  بین بردن  لک و لایه های پوستی تخریب شده  که دارای رنگ دانه های  نا مطلوب بوده است بکار می رود . دقت نمایید که این لک ها از پوست جدا شده و جایگزین آنها پوست جدید و رنگدانه های موجود در لایه اِپیدِرمال پوست  منظم می گردد ، نقش صابون گوری ، پاکسازی پوست از این لک هاست و در حقیقت این کِرِم ، لک ها را از بین برده  و صابون گوری پاکسازی اپیدرم صورت را انجام می دهد .نکته : عموما این کرم صابون ها اکثرا در سایر فروشگاه ها بصورت تک ( یعنی کرم تک و یا صابون تک ) و با قیمت کرم و صابون به فروش میرسد .

کرم گوری و صابون گوری کرم و صابون گوری
 
 
 
کلیه خواص و فواید استفاده از کرم گوری و صابون گوری ( Goree )


 
در واقع میخواهیم بدور از حاشیه و خلاصه به بهترین و مهمترین خواص این کرم و صابون بپردازیم .
تاثیرات کرم و صابون گوری بر روی صورت و بدن :


از مهمترین مسائلی که در ارتباط با این کرم صابون Goree میتوان به آن توجه بسیاری نمود و نظر همه را به خود جلب نموده است ۳ ویژگی اصلی این کرم و صابون می باشد .
از بین بردن لک به وسیله کرم و صابون Goree :


این صابون و کرم با خواص دِرماتیتی که دارند می توانند بدون هیچگونه عوارضی لک ها را در کوتاه ترین مدت بردارند و لایه اپیبیس را بطور کامل شفاف نمایند. اما این مساله چگونه ممکن است ؟ بسیاری از افراد به جهت اینکه علم و تکنولوژی مورد استفاده در این کرم را نمیدانند از سرعت سریع و تاثیر این کرم واهمه دارند و با خود می گویند چگونه ممکن است این کرم در این زمان اندک چنین آثار معجزه آسایی داشته باشد .کرم و صابون گوری
در وافع در پاسخ به این افراد باید گفت که از فواید شگفت انگیز روغن ماکادمیا و ترکیب آن با روغن ماردب بی خبرند . این ۲ ماده طبیعی ، ارگانیک و مفید می توانند در کوتاه مدت عمیق ترین لک ها را حذف کنند .
لازم به ذکر است روغن ماکادمیا و ماردب از روغن هایی هستند که در کشور ایالات متحده آمریکا صرفا برای پاکسازی پوست استفاده می گردند .
متاسفانه بسیاری از افراد به جهت عدم رویش دانه های ماکادمیا و ماردب در ایران از وجود چنین دانه های عجیبی بی خبرند .
 
آزمایش Oildank Reasearch دانشگاه آلومونی هانوفر آلمان  بر روی روغن ماکادمیا


بد نیست حال که تا اینجا به اثرات بی نظیر روغن ماکادمیا موجود در کرم گوری اشاره کردیم به آزمایش اویلدنک دانشگاه آلومونی نیز اشاره کنیم .
آزمایش اویلدنک دانشگاه آلومونی آلمان


در این دانشگاه که ۳ پروفسور اتریشی بر روی ۱۷ نفر که ۱۱ نفر آنها خانم و ۶ نفر آنها آقا بودند ترکیب ماکادمیا و سولارا و ویتامین E را تست کردند ، آنها پیش از این تاثیر بی نظیر صابون گوری و خرید کرم گوری بر روی پوست نظاره کرده بودند و در پی یافتن ماده افکتور موجود در این محصول اقدام به آزمایش نمودند . نتایج این تحقیقات در نشریه سَلامت Reuters آلمان مُنتشر گردید و افراد بسیاری تشویق و استفاده از این محصول و روغن موثر در این محصول نمود .
 
شرح آزمایش بدین ترتیب است :


آزمایش یر روی ۱۷ نقر انجام گردید ، از این ۱۷ نفر ۱۴ نفر که فاقد هرگونه بیماری خاصی بودند بهبودی کامل لایه اپیدرم را دریافت کردند ، از ۳ نفر باقیمانده ۱ نقر مبتلا به پسوریازیس و ۲ نفر مبتلا به قارچ بودند که تاثیراتی مشاهده نشد .
از نتایج این تحقیقات دریافتند که این روغن میتواند طیف وسیعی از افرادی که مبتلا به بیماری های عفونتی پوستی نمیباشند را با کرم گوری و صابون گوری بطور کامل درمان نمود .
 
تاثیر کرم گوری و صابون گوری بر روی جوش ها


کرم گوری و صابون گوری فقط بر روی لک ها تاثیر نمی گذارد بلکه می تواند جوش های شما را در عرض ۲ هفته بطور کامل از بین برند . اگر به توصیه هایی که در قسمت زیر برای شما ذکر گردیده است توجه نمایید خواهید دید که شما می توانید این دوره درمان را به ۱۰ روز کاهش دهید . رویکا این ضمانت را به شما خواهد داد که پس از ۱۰ الی ۱۴ روز اثری از جوش های شما بر روی پوست صورت شما نخواهد بود .
 
تاثیر صابون و کرم گوری بر روی روش کننده گی و شفافیت صورت


پس از ۲ ویژگی بالا که از خواص باور نکردنی و بارز کرم و صابون گوری میباشد خاصیت شفاف سازی پوست و روشن کنندگی  بوسیله کرم گوری به میان می آید . همانگونه که گفته شد ، این کرم به واسطه ماکادمیا که در آن استفاده شده است رنگدانه های کدر پوست را شفاف نموده ، بطوریکه شما در کمتر از ۶ الی ۷ روز این شفافیت را به وضوح حس خواهید کرد . کرم و صابون گوری علاوه بر شفافیت پوست به پاکسازی پوست نیز کمک میکند .
 
تاثیر کرم گوری و صابون گوری بر روی جوش های زیر پوستی


جوش های زیر پوستی از آن دسته جوش هایی هستند که موجب ناراحتی و کاهش اعتماد به نفس شما خواهند شد  و به جرات میتوان گفت که درمانی جز آکوتان و راکوتان ( که بسیار برای پوست و بدن مضر است )   برای این جوش های یافت نشده است  . اما این بار کرم گوری و صابون گوری برای شما  پیغام و نوید از بین بردن جوش های زیر پوستی را ارمغان می آورد .
 
استفاده از کرم و صابون گوری به عنوان از بین برنده کک و مک :


گوری دشمن کک و مک است  ، اگر دارای کک و مک های عمیق و لک های زرد و نارنجی رنگ هستید از گوری استفاده کنید . با استفاده مدام از این کرم و صابون با خواص اعجاب انگیز که دارد می توانید مشکلات پوستی خود بطور کامل را درمان کنید .
 
شفافیت اثر دیگر این کرم و صابون :


در ۲ مورد بالاتر به شفاف نمودن پوست توسط این کرم صابون اشاره گردید اما به سفیدکنندگی فوق العاده آن هیچ اشاره نشد . اگر شما از جمله افرادی هستید که تازه کرم گوری اصل را از ما تهیه نموده اید از همین امروز کرم پودر ها ، پنکیک ها و سایر کرم های سفید کننده را کنار بگذارید و تنها از همین کرم و صابون استفاده کنید ، پس از گذشت چند روز از سفیدی طبیعی پوست خود لذت  خواهید برد .
 
خاصیت آنتی باکتریال :


از دیگر فواید صابون گوری خاصیت آنتی باکتریالی آن است . اکثر پوست هایی که بر روی آن به جهت وجود باکتری  و قارچ های مختلف ، جوش های چرکی رویش میکند ، با استفاده از این صابون در مدت کوتاهی میتوان باکتری ها را نابود کرد .
 
استفاده از گوری به عنوان مراقبت کننده از پوست


این کرم و صابون  صرفا و فقط برای درمان نیست ! درست است که کرم گوری و صابون گوری را میتوان به عنوان بهترین عامل برای از بین بردن ناهنجاری های پوستی بکار برد اما شما می توانید از این کرم و صابون به عنوان یک ماده مراقبت کننده از پوست نیز استفاده کنید . کرم گوری هنگامی که به همراه صابون گوری استفاده گردد میتوان از آن به عنوان بهترین دشمن پیری پوست یاد کرد .
 
از بین بردن لک های زرد و یا قهوه ای رنگ کوچک که بر اثر پیری ظاهر می گردد


شاید شما نیز لک های پشت دست های افراد مسن را مشاهده کرده باشید ( پشت دست ، بازو یا حتی صورت )  ! این لک ها در اثر بالا رفتن سن پدیدار می گردند کرم گوری در کنار صابون گوری میتواند این لک ها را در کمترین زمان ممکن درمان نماید . مطمئنا با خود می گویید این کرم صابون فقط یخ حوض نمی شکند و ظرف ها را نمی شوید  ! متاسفانه و یا خوشبختانه همینطور است ، این کرم صابون بازار کرم های گران قیمت و ناکارامد را از آن خود نموده به همین سبب بسیاری از افراد در پی تخریب این پکیج می باشند . سایر فواید کرم گوری و صابون گوری نیز بی شمار است که شما با یک بار استفاده به آنها پی خواهید برد .
 
ترکیبات کرم و صابون گوری :


این  کرم و صابون دارویی از مواد کاملا طبیعی و ارگانیک تشکیل شده است ، بگونه ای که در سایت های معتبر دنیا در حیطه سلامت مانند وب ام دی و فروشگاه آمازون در سال ۲۰۱۴ به عنوان برترین کرم و صابون درمانی انتخاب گردید .
حال به ترکیبات این صابون و کرم می پردازیم .
۱- روغن آرگان :


می دانید که روغن آرگان معجزه طلایی آسیا نام گرفته است این روغن می تواند بهترین و موثر ترین دارو برای پوست باشد .
بهتر است بدانید بخشی از این کرم صابون را روغن آرگان تشکیل می دهد .
۲- گلیسیرول


گلیسیرول به جهت امکان ترکیب روغن ها و نشست بهتر بر روی پوست ترکیب شده است
۳- روغن آووکادو :


یکی دیگر از روغن های ارگانیک استفاده شده در این کرم و صابون ها روغن آووکادو می باشد .
۴- روغن جوجوبا


روغن جوجوبا نیز همانند روغن آرگان یک روغن وارداتی است که در ترکیبات کرم گوری یافت می شود .
۴-  جنسینگ ناو


جنسینگ ناو همان گیاه جنسینگ است که بصورت محلول در روغن تهیه میشود و به جهت تسریع در ترمیم پوست در ترکیب بکار می رود.
۵-سود سوز آور یا NAOH


در صابون گوری نیز استفاده از Naoh یا همان سود سوز آور به جهت امکان ساخت صابون استفاده می شود که در پایه تمامی صابون ها یافت می گردد .
۶- آنتی بیوتیک های دسته سایکلین ها


جهت از بین بردن عفونت ها و قارچ های پوستی از این دسته آنتی بیوتیک ها استفاده میشود .عوارض کرم گوری :


این پکیج کرم و صابون به جهت دارا بودن ترکیبات ارگانیک و روغن های طبیعی و فاقد هرگونه کورتون های پر عوارض هیچگونه زیانی برای پوست شما نخواهد داشت . شایعات و گفته های زیادی از این پکیج به گوش میرسد که بتوانند محصول خود را بفروش برسانند ، شما میبایست فقط از کسانی تاثیرات این پکیج گوری را جویا شوید ، که یا این محصول اصل را استفاده نموده اند و یا متخصص پوست هستند  .
 
نحوه استفاده از کرم گوری Goree و صابون Goree برای پوست


روش استفاده کرم گوری و صابون گوری مطابق با دستور زیر میباشد :


کرم گوری و صابون گوری را عموما  شب هنگام استفاده می شود  .


ابتدا باید صورت خود را بطور کامل با آب بشویید سپس کرم گوری را به آرامی بر روی پوست خود بمالید .


مالیدن کرم گوری باید به گونه ای باشد که نه آنقدر کم باشد که دیده نشود و نه آنقدر زیاد که برداشته شود .


حداقل ۴ ساعت و حد اکثر ۶ ساعت باید کرم گوری بر روی پوست شما بماند ، پس از مدت ذکر شده صورت خود را با صابون گوری بشویید .


لازم است استفاده کرم صابون گوری را به طور منظم و دقیق انجام دهید .


 
تشخیص گوری تقلبی از گوری اصلی


برای تشخیص اصلی و تقلبی بودن کرم گوری می توانید از راههای زیر بطور کامل تشخیص دهید :
این کرم در صورت اصلی بودن دارای قطر مواد بیشتری نسبت به تقلبی آن است
در نمونه های اصلی گوری اگر با دقت نگاه کنید بر روی کارتن ها ( هم کرم و هم صابون ) نوشته های محو شده کرم گوری  که با کج و راست نمودن کارتن خواهید یافت ( مهمترین عامل تشخیص ) .
در کرم های گوری تقلبی عمدتا رنگ بسته بندی Goree بصورت شفاف میباشد .
در کرم های تقلبی گوری بر روی نام گوری که در کارتن آن درج شده است یک حاله بسیار براق وجود دارد که رنگ آن نقره ای میباشد . ( دقت کنید که در صابون این هاله ی نقره ای رنگ وجود دارد ولی در کرم های اصلی یافت نمیشود )
ما در کانال تلگرامی رویکا بطور کامل روش تشخیص کرم گوری اصل را از تقلبی قرار داده ایم در صورت تمایل به مشاهده تصویری میتوانید به کانال مراجعه نمایید.
 
توجه به بارکد و هولوگرام ارجینال


باید توجه داشته باشید که جنس اصلی را فروشگاه اینترنتی رویکا با هولوگرام ارجینال عرضه می نماید . اجناس کرم گوری و صابون گوری بصورت تقلبی نیز در بسیاری از فروشگاه ها یافت میشوند در صورتی که جنس فاقد هولوگرام گوری و ارجینال بود از سفارش آن جدا خودداری نمایید .
همچنین برای تشخیص اصل از تقلبی میتوانید کلیپ موجود در کانال تلگرامی رویکا را دنبال و مشاهده نمایید .
 
برخی دیگر از مواردی که باید دقت نمایید  :


۱- برند گوری روی بسته درج شده و دارای برجستگی میباشد ، همچنین میتوانید انعکاس نور را در لوگوی گوری مشاهده نمایید .
۲- همانگونه که گفته شد هولوگرام اورجینال مطابق عکس بالا بر روی کالا درج گردیده است . ( این هولوگرام به جهت شناخت ساده تر اجناس تقلبی از اصلی درج گردیده است )
۳- کارخانه کرم و صابون گوری متعلق به آقای سبوس نامترک است و خود در وبسایت رسمی اش اعلام کرده که این کرم صابون ها دارای امضاء دیجیتال کمرنگ بر روی کارتن خود میباشند و متاسفانه برخی فروشگاه ها به جهت فروش کرم هایی که داخل ایران تولید میشود و به نام گوری وارد بازار میشود وجود امضاء دیجیتال را رد کرده اند . اما جالب اینجاست که اگر این امضا وجود ندارد ، امضاء ای که بر روی کرم های ارسالی فروشگاه رویکا قرار دارد چگونه بر روی جلد محصول بدین صورت حکاکی شده اند ؟
۴- تاریخ تولید و انقضای محصول روی جعبه ی کرم حک شده است.
۵- متاسفانه برخی فروشگاه دارای برای فروش کالای خود با قیمت بالا ، سایر کالا ها را تقلبی می نامند و خود را نماینده تمام و کمال آن محصول می نامند .
حال سوال اینجاست مگر میشود که فروشگاه ها برای ۱۰۰ قلم محصول خود را  که به فروش میرسانذ خود را نماینده معرفی کنند ؟
(یعنی  ۱۰۰ محصول مختلف و نماینده ۱۰۰ برند متفاوت ) .
۶- دقت نمایید که نوع اصلی این محصول دارای ماده افکت ماکتور گیاه جنسینگ و ماکادام میباشد .
 
 
کرم و صابون گوری

از کجا خرید کنیم ؟


گزینه آخر اینکه گوری را از فروشگاهی خریداری نمایید که دارای نماد اعتماد معتبر باشد و برای حفظ سلامتی شما تعهد داده است .
نکته بسیار مهم


نوع تقلبی این محصول دارای ماده هیدروسانتوزین و کورتون میباشد که برای پوست بشدت ضرر و رنگدانه های پوست را از بین میبرد . شما میتوانید این محصول را بصورت اصلی و همراه با ضمانت از فروشگاه رویکا خریداری نمایید .
در صورت خرید میتوانید تمامی مواردِ بالا را که یک کرم و صابون اصل دارا می باشد ، مقایسه و چک کنید .
 
 
پاسخ به برخی سوالات شما راجع به کرم گوری و صابون گوری


به جهت اینکه این سوالات معمولا از سوی بیش از ۸۰٪ افرادی که با مشاوره رویکا تماس می گیرند مطرح می گردد پاسخ آنها را در ذیل برای شما آورده ایم .
 
۱- آیا این کرم همانطور که میگویند تاثیر دارد ؟
پاسخ : باید بگوییم شما تا زمانی که یکبار استفاده نکنید هیچگاه باور نخواهید کرد
 
۲- درست است که میگویند ممکن است این کرم عوارض داشته  باشد ؟
همانطور که در مطالب بالا خدمت شما ذکر شد این کرم در حال قبضه کردن بازار کرم های داخلی و خارجی است .


این مساله طبیعی است که برخی افراد علی الخصوص فروشگاه داران مطالب کذبی را راجع به این کرم عنوان نمایند .


فراموش نکنید برای اطمینان صحت حرف های کسانی را مورد تحقیق قرار دهید که یا متخصص پوست باشند و یا نتایج آزمایشات ترکیبات این کرم را استناد قرار دهند .


این کرم و صابون در صورتی ذره ای مشکل بهداشتی و عوارض داشت اجازه حضور در فروشگاه های آمازون و Ebay را نداشت.


می توانید به این لینک مراجعه کنید فروش گوری در آمازون
۳-  در صورت سفارش این کرم و صابون چند روز زمان میبرد تا به دست ما برسد ؟
در صورت پرداخت الکترونیک یا آنلاین ۲۴ الی ۴۸ ساعت و در صورت پرداخت درب منزل ۳ الی ۵ روز
 
۴- این کالا ضمانت هم دارد ؟ یعنی در صورت عدم تاثیر شما پاسخگو خواهید بود ؟
فروشگاه اینترنتی رویکا تنها فروشگاهی است که در صورت عدم رضایت مشتری ، وجه را بطور کامل استرداد مینماید .
 
 
ضمانت های فروشگاه اینترنتی رویکا


ارائه کالای با کیفیت و قیمت مناسب باعث گردید که رویکا برترین فروشگاه استان خراسان رضوی انتخاب گردد !
فروشگاه اینترنتی رویکا اولین فروشگاهی است که دارای ۳ نماد از مراکز وزارت بهداشت ، وزارت صنعت و معدن و تجارت الکترونیک میباشد . و تمامی تعهدات فروشگاه اینترنتی را در حول اجناس . در قوانین و مقررات فروشگاه رویکا در وزارت صنعت و معدن ثبت گردیده است . لذا این کالا با ضمانت عدم رضایت ( برترین نوع گارانتی ) یعنی در صورتی که از این کالا راضی نبودید میتوانید بدون کم و کاست مبلغ را تحویل بگیرید .
گارانتی اصالت کالا این محصول :


با اطمینان و بدون هیچگونه نیز به خود بزرگ پنداری میگوییم اولین فروشگاهی هستیم که قسم خورده ایم مشتری را برای یکبار خرید نخواهیم و با یک بار خرید آنرا مشتری دائم خود کنیم و این امر مستلزم ارائه محصول اصل میباشد .
حتی در صورت عدم رضایت کالا آن  را پس میگیریم !!  این یعنی از اصالت کالای ارسالی مطمئن هستیم .
در صورت هرگونه عدم رضایت از کرم گوری اصل و صابون گوری اصل وجه پرداختی شما بدون کم و کاست ، به شماره کارت بانکی اعلامی از طرف شما برگشت داده خواهد شد.
 
فروشگاه اینترنتی رویکا تنها فروشگاه دارای نماد اعتماد الکترونیک اینترنتی ۳ کلاس
کد شامد فروشگاه :
۱-۱-۶۹۴۶۱۳-۶۵-۳-۱
همیشه به سراغ فروشگاهی بروید که برای سلامتی شما فرم تعهد امضا نموده است .
 
 
 روش های خرید کرم گوری + خرید صابون گوری


 
در صورت تمایل به خرید این محصول شما میتوانید این محصول را هم بصورت آنلاین خریداری نمایید و هم میتوانید کالا را درب منزل تحویل بگیرید و همانجا مبلغ را به پستچی تحویل  دهید  .
 
روش اول خرید کرم و صابون گوری


 
برای خرید می توانید از بالای همین صفحه گزینه افزودن به سبد خرید را کلیک و به صفحه تکمیل فرم اطلاعات رفته سفارش را تکمیل نمایید .
 
روش دوم خرید کرم و صابون گوری


 
شما می توانید با کارشناسان فروشگاه اینترنتی رویکا تماس بگیرید و کرم و صابون گوری خود را سفارش دهید .
 
تلفن ثبت سفارش و مشاوره
۰۲۱۲۸۴۲۳۳
۰۵۱۳۷۲۳۸۰۷۰
 
روش سوم خرید کرم وصابون گوری


 
همچنین می توانید با مراجعه به صفحه ما در تلگرام ویا اینستاگرام محصول خود را انتخاب و از همانجا سفارش دهید .
آیدی تلگرام و اینستاگرام : ROYKA_IR@
 
نکته : این محصول بصورت پکیج کامل نیز در دسترس است که شامل پماد درموویت , پماد ارچ , دو عدد کپسول آلفا می باشد و برای سفارش می بایست تماس بگیرید.
 
فراموش نکنید که :


همچنین فروشگاه اینترنتی رویکا تنها فروشگاه اینترنتی دارای گرید A می باشد که دارای نماد اعتماد الکترونیک است , این محصول کاملا تایید شده می باشد و دارای گارانتی عدم رضایت است . فروشگاه اینترنتی رویکا کرم و صابون گوری اصل و ارجینال را با گارانتی کامل ارسال می نماید .  لذا شما می توانید با خیال راحت این محصول را سفارش دهید .
ارائه کالای با کیفیت و قیمت مناسب باعث گردید که رویکا برترین فروشگاه استان خراسان رضوی انتخاب گردد !


گارانتی اصالت کالا این محصول :


فکر میکنیم رویکا اولین فروشگاهی هستیم که یا اطمینان میگوییم حتی در صورت عدم رضایت کالا را پس میگیریم !! .
این یعنی از اصالت کالای ارسالی مطمئن هستیم .
در صورت هرگونه عدم رضایت از کرم گوری اصل و صابون گوری اصل
وجه پرداختی شما بدون کم و کاست، به شماره کارت بانکی اعلامی از طرف شما برگشت داده خواهد شد.
منبع : آمازون


سه شنبه سی یکم 2 1398
(0) نظر
برچسب ها : کرم-صابون-خرید-کرم و صابون گوری-خرید کرم گوری-خرید صابون گوری
بهترین راه حل ها برای درمان پروستات

به نظر شما بهترین راه برای پیشگیری از پروستات چیست ؟


قبل از اینکه زیاد دیر شود حتما مطالب زیر را با دقت فراوان بخوانید .

ریسک ابتلا به سرطان پروستات، با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد. حدود ۶۰ درصد از تشخیص‌های ابتلا به این سرطان، مربوط به سنین بالای ۶۵ سال است. کمتر پیش می‌آید مردی قبل از ۴۰ سالگی به سرطان پروستات مبتلا شود. هیچ راه صددرصدی برای پیشگیری از سرطان پروستات وجود ندارد، اما شواهد نشان می‌دهند که رژیم غذایی نقش مهمی دارد. پس بد نیست در ادامه همراه ما باشید تا لیست خوراکی‌ها و همین‌طور عادت‌هایی که از سرطان پروستات پیشگیری می‌کنند را بخوانید.


۹ عادت روزمره برای پیشگیری از سرطان پروستات

۱. گوجه‌فرنگی و خوراکی‌های قرمزرنگ بخورید

رنگ گوجه‌فرنگی، هندوانه و سایر خوراکی‌های قرمز، به‌دلیل آنتی‌اکسیدان قدرتمندی به‌نام لیکوپن (Lycopene) است. بعضی مطالعات جدید حاکی از آن هستند که مردانی که گوجه‌فرنگی و سایر محصولات مبتنی بر آن را مصرف می‌کنند، کمتر دچار سرطان پروستات می‌شوند. اما مؤسسهٔ تحقیقات سرطان آمریکا (American Institute for Cancer Research) هشدار می‌دهد که مطالعات مربوط به ارتباط گوجه‌فرنگی با پیشگیری از سرطان پروستات بسیار محدود هستند و باید منتظر نتایج بیشتری بود.


سال ۲۰۱۸ مطالعه‌ای در اسپانیا انجام شد که نشان می‌داد جذب لیکوپن از گوجه‌فرنگی پخته‌شده راحت‌تر است. گوجه‌فرنگی هرقدر قرمزتر باشد، بهتر است، چون لیکوپن با رسیدن گوجه، در آن انباشته می‌شود؛ این یعنی گوجه‌فرنگی بی‌رنگی که زودتر از موعد چیده می‌شود، لیکوپن کمتری نسبت به گوجه‌فرنگی رسیده دارد.


۲. مصرف میوه و سبزی را جدی بگیرید

مواد مغذی و ویتامین‌های موجود در میوه‌ها و سبزیجات می‌توانند ریسک ابتلا به سرطان پروستات را کاهش بدهند. سبزیجات سبز حاوی ترکیب‌هایی هستند که به تجزیهٔ کارسینوژن‌ها (Carcinogen) یا مواد سرطان‌زای بدن کمک می‌کنند. رژیم سرشار از مواد مغذی می‌توانند سرعت گسترش سرطان را هم کاهش بدهند.


در ضمن اگر در طول روز میوه و سبزی بخورید، بعید است خود را با هله‌هوله‌های فراوری‌شده سیر کنید.


۳. چای و سویا مصرف کنید

پیشگیری از سرطان پروستات با چای و سویا


مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۴ حاکی از آن است که ماده‌ای مغذی به‌نام ایزوفلاون (Isoflavone) با پیشگیری از سرطان پروستات در ارتباط است. ایزوفلاون‌ها در این خوراکی‌ها وجود دارند:


توفو (از سویا)

نخود

عدس

جوانهٔ یونجه

بادام‌زمینی

مدت‌هاست محققان دربارهٔ ارتباط بین چای سبز و ریسک ابتلا به سرطان پروستات مطالعه می‌کنند، اما نتایج متناقضی به دست آمده است. مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۸ نشان داد مردانی که چای سبز می‌نوشند، یا مکمل‌های عصارهٔ چای سبز مصرف می‌کنند، کمتر از دیگران به سرطان پروستات پیشرفته مبتلا می‌شوند.


بررسی مطالعات بالینی در سال ۲۰۱۰ نشان داد که تحقیقات سلولی و آزمایش روی حیوانات تأیید می‌کنند که بین مواد اصلی موجود در چای سبز و پیشگیری از سرطان پروستات ارتباطی وجود دارد. البته باید تحقیقات بیشتری روی انسان انجام شود.


۴. باز هم قهوه بنوشید

عادت به نوشیدن قهوه، ریسک ابتلا به سرطان پروستات را کاهش می‌دهد:


بنابر مطالعه‌ای بر تحقیقات بالینی در سال ۲۰۱۴، نوشیدن روزانه چهار تا پنج فنجان قهوه، احتمال ابتلا به سرطان پروستات را کاهش می‌دهد.

صرف نظر از اینکه به‌طور کلی چند فنجان قهوه می‌نوشید، هر سه فنجان قهوه‌ای که می‌نوشید، احتمال ابتلا به سرطان پروستات را تا ۱۱ درصد کاهش می‌دهد.

این یعنی بین سرطان پروستات و قهوه، رابطهٔ واکنش متناسب با مقدار وجود دارد؛ یعنی کم و زیاد شدن مقدار قهوه‌ای که می‌نوشید، تأثیر آن بر سرطان پروستات را بالا و پایین می‌برد. این تأثیرات برای کسی که گاه‌وبیگاه قهوه می‌نوشد، صدق نمی‌کنند.


اما مقدار بیشتر کافئین می‌تواند باعث مشکلات جدی برای سلامتی هم شود؛ به‌طور مثال ضربان نامنظم قلب و تشنج. برخی متخصصان معتقدند نباید بیش از ۴۰۰ میلی‌گرم کافئین در روز مصرف کرد؛ ۴۰۰ میلی‌گرم کافئین، معادل چهار فنجان قهوه است.


روش آماده کردن قهوه هم می‌تواند عامل مهمی باشد. مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۵ در نروژ، به بررسی تأثیرات قهوهٔ دم‌کشیده با استفاده از فیلتر، و قهوهٔ جوشانده بدون استفاده از فیلتر پرداخت. کسانی که قهوهٔ جوشانده مصرف می‌کردند، کمتر از آن‌هایی که قهوهٔ دم‌کشیده می‌نوشیدند، دچار سرطان پروستات شدند.


دو مادهٔ شیمیایی کفستول (Cafectol) و کاهول (Kahweol) به توانایی در مقابله با سرطان معروف هستند. محققان عقیده دارند وقتی قهوه از فیلتر کاغذی عبور می‌کند، این مواد شیمیایی فیلتر می‌شوند. جوشاندن قهوه به‌شکل سنتی باعث می‌شود این مواد شیمیایی ضدسرطان در قهوه باقی بمانند.


حتما بخوانید: قهوه و لاغری؛ آیا قهوه به افزایش سوخت‌و‌ساز و کاهش وزن کمک می‌کند؟

۵. حواس‌تان به چربی باشد

مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۴ حاکی از آن است که احتمالا ارتباطی بین چربی‌های حیوانی و افزایش ریسک ابتلا به سرطان پروستات وجود دارد. چربی‌های حیوانی علاوه بر گوشت، در کره و پنیر هم وجود دارند. اگر امکانش را دارید، چرب‌های گیاهی را جایگزین چربی‌های حیوانی کنید.


این به‌جای آن:


روغن زیتون به‌جای کره،

میوه به‌جای شیرینی،

سبزیجات تازه به‌جای خوراکی‌های بسته‌بندی،

مغزها و آجیل به‌جای پنیر.

پخت بیش از حد گوشت هم باعث ایجاد مواد سرطان‌زا می‌شود؛ پس گوشت را بیش از حد نپزید.


۶. سیگار را ترک کنید

ترک سیگار برای پیشگیری از سرطان پروستات


احتمال بازگشت بیماری، در مبتلایان به سرطان پروستاتی که سیگار می‌کشند بیشتر است. ریسک مرگ ناشی از سرطان پروستات در این افراد بیشتر از سایرین است.


برای ترک، خیلی هم دیر نیست. میزان مرگ‌ومیر در مبتلایان به سرطان پروستاتی که بیش از ۱۰ سال است سیگار را ترک کرده‌اند، به‌اندازهٔ بیمارانی است که هرگز سیگار نکشیده‌اند.


۷. خوراکی‌هایی با اطلاعات متناقض را در ذهن داشته باشید

ماهی و اُمگا ۳

اسید چربی که به اُمگا ۳ معروف است، می‌تواند به کاهش ریسک ابتلا به سرطان پروستات کمک کند. اُمگا ۳ در بعضی ماهی‌ها، از جمله ساردین، تُن، خال‌خالی، قزل‌آلا و آزاد وجود دارد.


مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۳ حاکی از آن بود که احتمال ابتلا به سرطان پروستات در افرادی که اسیدهای چرب اُمگا ۳ در خون خود دارند، بیشتر است.


اما تحقیقات بیشتر در سال ۲۰۱۵، نشان داد، آن تحقیق ایرادهایی داشته و در واقع هیچ ارتباطی بین افزایش مصرف اُمگا ۳ و افزایش ریسک سرطان پروستات وجود ندارد.


با توجه به این اطلاعات متناقض، برای اینکه متوجه شوید کدام گزینه برای شخص شما بهتر است، حتما با پزشک متخصص مشورت کنید.


فولات

بنابر اعلام انجمن سرطان آمریکا (American Cancer Society) بعضی مطالعات بالینی در سال‌های دههٔ ۱۹۹۰ میلادی، نشان دادند که سطح پایین فولات در خون می‌تواند باعث افزایش ریسک سرطان بشود.


با این حال اسید فولیک، که نوعی فولات است، می‌تواند ریسک ابتلا به سرطان را افزایش بدهد.


خیلی از خوراکی‌ها حاوی فولات هستند، از جمله سبزیجات سبز، لوبیا، غلات کامل و غلات صبحانه. انجمن سرطان آمریکا توصیه می‌کند مقدار کافی از این خوراکی‌ها مصرف کنید تا فولات کافی وارد بدن‌تان بشود.


لبنیات

مطالعاتی هم وجود دارند که محصولات لبنی یا رژیم‌های سرشار از کلسیم را با افزایش ریسک سرطان پروستات مرتبط دانسته‌اند. اما این مطالعات متناقض بوده و ریسک مربوط بسیار جزئی است.


۸. ورزش کنید

اضافه وزن یا چاقی، با افزایش ریسک ابتلا به سرطان پروستات در ارتباط است.


ورزش منظم به حفظ وزن مناسب کمک می‌کند. افزایش تودهٔ عضلانی و سوخت‌وساز بهتر، از مزایای ورزش هستند. این‌ها را انجام بدهید:


راه رفتن

دویدن

دوچرخه سواری

شنا

ورزش کردن لزوما کسالت‌آور نیست! می‌توانید برنامهٔ روزمرهٔ خود را تغییر داده، یا از دوستان‌تان بخواهید همراهی‌تان کنند. اگر بتوانید محیط جذابی به وجود بیاورید، ورزش را جدی‌تر خواهید گرفت.


۹. با پزشک مشورت کنید

دربارهٔ احتمال ابتلا به سرطان پروستات با پزشک خود مشورت کنید. دربارهٔ این‌ها از پزشک سؤال کنید:


با بالا رفتن سن، باید چه آزمایش‌های غربالگری انجام دهید؛

سابقهٔ سرطان در خانواده؛

توصیه‌های غذایی.

اگر ورزش را تازه شروع کرده‌اید یا یکی از نشانه‌های زیر را دارید، با پزشک در میان بگذارید:


يکشنبه بیست و نهم 2 1398
(0) نظر
برچسب ها :
خواص و فواید بی نظیر صابون کوسه اصل

در این مطلب باید تمامی خواص و عوارض کرم و صابون ها مانند صابون کوسه را برای شما شرح دهیم .

صابون کوسه یکی از بهترین صابون های بهداشتی و آرایش است که به نام صابون نرم کوسه نیز یاد می شود .

در ترکیب این صابون نوعی روغن ، بسیار کمیاب بکار رفته است این روغن از کبد کوسه به دست آمده و به نام روغن کبد کوسه یاد می شود .علاوه بر آن پوست ما نیاز به ویتامین های E D A دارد که این ویتامین ها را می توانید از صابون نرم کوسه بخواهید .مواد تشکیل دهنده صابون نرم کوسهصابون کوسه متشکل از ۲۵ درصد روغن کبد کوسه است . 


 هیچ محصول آرایشی نمی تواند به این میزان از روغن کبد کوسه را در تشکیل خود داشته باشد .دارای ویتامین های لازمه پوست می باشد ویتامین های لازمه پوست می توانند کلاژن سازی پوست را بالا ببرند و مانع پیری زود رس ، چروک شدن پوست و دیگر عوامل گردد .این ویتامین ها عبارت از ویتامین E ، ویتامین های A و علاوه بر آن دارای امگاه ۳ می باشد .امگاه ۳ موجود در روغن کبد کوسه ۶۳ درصد می باشد .


 کوسه از آبزیانی است که بیشتر امگا ۳ را در کبد او می تواند دریافت کرد .چرا امگا ۳امگا۳ یک نوع اسید چرب غیر اشباع می باشد که برای تنظیم نمودن فعالیت های بدن مفید است .امگا۳ شامل سه اسید چرب که عبارت از :لینولینک اسیدآلفاایکوزا پنتانوئیک اسیداین اسید های چرب برای پوست صورت بسیار مفید بوده و باعث جوان سازی پوست می باشد .خواص صابون نرم کوسهصابون نرم کوسهاز بین بردن جوش با صابون اصل کوسهاگر پوست تان به طور مدام جوش میزند و باعث شده زیبایی پوست تان را از دست بدهید از صابون کوسه استفاده کنید .این صابون به دلیل ترکیبات فوق العاده ای که دارد می تواند تمام جوش های صورت شما با روش بیونامرماتیک از بین ببرد و باعث شفافیت پوست شما شود .این زیبا سازی فقط توسط صابون کوسه امکان پذیر است   . 
 اثرات ضد لک صابون کوسهلک های که به اثر دوران حامله گی بوجود می آیند و یا لک های که بعد از جوش روی صورت تان باقی مانده است و باعث دو رنگ شدن پوست تان شده است را می توانید با صابون نرم کوسه از شرشان خلاص شوید .این صابون به دلیل داشتن امگا ۳ فراوان می تواند سلول های مرده را از بین برده و باعث جوان سازی پوست تان گردد .علاوه بر آن تنها لوازم آرایشی است که مصرف آن در زمان بارداری هیچ عارضه ای را به همراه ندارد .نشاط دهنده به پوستاگر احساس می کنید پوست تان آن شادابی و نشاط لازم را ندارد حتما از این صابون استفاده کنید . دقت کنید چرا که ویتامین های موجود در ترکیب این صابون باعث شادابی و تازه گی پوست صورت تان به واسطه دریافت حالت الاستیک خواهد شد .


همچنین  کمک به بازسازی پوست با صابون نرم کوسهصابون نرم کوسه به شما کمک می کند که علاوه بر از بین بردن لک و جوش ، پوست آسیب دیده خود را بازسازی کنید . 
در  نتیجه این بازسازی ، ساخت مجدد پوست صورت آفتاب سوخته ( سوختگی درجه ۳ لایه اپیدرم ) + چاله هایی از پوست که هیچگاه ترمیم نشدند خواهد بود .کافیست هر شب قبل از خواب صورت خود را شسته و نتایج مطلوب آن را ببنید .روشن کننده پوستاگر پوست تان به دلیل آفتاب سوختگی دچاره تیره گی شده می توانید این تیره گی را با صابون نرم کوسه بطور کامل از بین ببرید .علاوه بر آن زمانی که برای تفریح به طبیعت می روید این صابون را به همراه داشته باشید تا دچار آفتاب سوختگی نیز نشوید . سیاهی دور چشمافراد زیادی از سیاهی دور چشم رنج میبرند این موضوع می تواند ناراحت کننده باشد چرا که از زیبایی صورت آنها به شدت میکاهد .برای از بین بردن این سیاهی فقط از صابون نرم کوسه استفاده کنید چرا که خاصیت جوان سازی پوست را دارد و سیاهی های اطراف چشم را در زمانی کوتاه از بین میبرد .لایه بردار و جوان کننده پوستاگر از این صابون به طور مدام استفاده کنید بعد از یک مدت متوجه خواهید شده که مانند یک لایه بردار قوی عمل نموده و با این تفاوت که پوست شما نازک نشده است .برای لایه برداری کافیست هر شب صورت تان را با این صابون شستشو دهید.بر طرف سازی چین چروک با صابون نرم کوسهاگر در سنین ۳۵ سالگی پیری زودرس به سراغ تان آمده برای حل این مشکل از این صابون برای مدت معین حداقل ( ۲ ماه ) استفاده کنید .


نکات بسیار مهم درباره خاصیت ضد لک این صابون : 


 این صابون می تواند چین و چروک دور چشم ، روی گردن و همین طور چین و چورک دست ها و پیشانی تان را از بین ببرد .اثرات باقی مانده از جای جوشجوش های سر سیاه و سر سفید بعد از این که از بین بروند ولی باز هم جای شان بر روی صورت باقی خواهند ماند .اما جای نگرانی نیست چرا که با این صابون به راحتی می توانید این لک ها و تیره گی ها را از بین ببرید .نرم کننده و مرطوب کننده پوستتا به حال هیچ صابونی وجود نداشته که خاصیت نرم کننده و مرطوب کننده گی را با هم داشته باشد .بلکه باعث خشکی پوست صورت و بدن می شود اما این صابون توانایی این را دارد که پوست تان را نرم و لطیف سازد .دلیل این خاصیت صابون کوسه همان روغن کبد کوسه که قبلا ذکر شده است می باشد .ضد خارشاگر دچار حساسیت ها و خارش های فصلی هستید و یا اگزما دارید برای بر طرف کردن خارش و حساسیت پوست خود از این صابون به طور مدام استفاده کنید .مفید برای پوست های حساسافراد بسیاری زمانی که از صابون یا قیس واش های متفاوت استفاده می کنند سبب می شود پوست آنها به دلیل حساسیت ملتهب و قرمز گردد .خوشبخنانه صابون کوسه برای این دسته از افراد نیز تدابیر لازم جهت عدم آسیب رسانی به پوست حساس را اتخاذ نموده است .از خواص دیگر صابون نرم کوسه۱ – درمان کک و مک۲ – از بین بردن لک های عمق۳ – درمانگر جوش های سر سیاه۴ – درمان نواحی از پوست که دچار افتاب سوختگی شده است۵ – بازگشت رنگدانه های پوست به رنگ اولیه۶ – شفافیت پوست نیز از خواص بارز این پکیج است۷ – آبرسانی و اکسیژن رسانی به الیاف پوستصابون کوسهنحوه استفاده از صابون نرم کوسه :حتما شب قبل از خواب پوست خود را با این شسته و اروم به مدت ۱ دقیقه ماساژ دهید . 
 به دلیل جذب بالای این صابون بیشتر از یک دقیقه روی پوست نماند .در طول مصرف صابون کوسه از دیگر صابون ها استفاده نگردد .صابون نرم کوسهروش خرید صابون نرم کوسه اصلیروش اول خرید صابون کوسهبرای خرید از بالای همین صفحه گزینه افزودن به سبد خرید را کلیک و به صفحه تکمیل فرم اطلاعات رفته و سفارش را تکمیل نمایید .روش دوم خرید صابون نرم کوسهشما می توانید با کارشناسان فروشگاه اینترنتی رویکا تماس بگیرید و صابون خود را سفارش دهید .تلفن ثبت سفارش و مشاوره۰۲۱۲۸۴۲۳۳روش سوم خرید صابون کوسههمچنین می توانید با مراجعه به صفحه ما در تلگرام و یا اینستا گرام محصول خود را انتخاب و از همانجا سفارش دهید .فراموش نکنید که :این محصول کاملا تایید شده می باشد و دارای گارانتی عدم رضایت است .فروشگاه اینترنتی رویکا این صابون را به صورت کاملا گارانتی شده برای شما ارسال و شما می توانیدپرداخت را به صورت آنلاین و یا درب منزل انجام دهید .همچنین فروشگاه اینترنتی رویکا تنها فروشگاه اینترنتی دارای گرید A می باشد که دارای نماد اعتماد الکترونیک است .پس شما می توانید با خیال راحت این محصول را سفارش دهید .


 منبع : خواص صابون کوسه

يکشنبه بیست و نهم 2 1398
(0) نظر
برچسب ها : صابون-صابون کوسه-خواص صابون کوسه
اسپری تاخیری چیست

یکی از شایع ترین مشکلات آقایان در رابطه جنسی با شریک زندگی شان ، زود انزالی می باشد که امروزه برای درمان این مشکل از اسپری تاخیری استفاده می شود ، برای این که از فواید و عوارض اسپری های تاخیری آگاه شوید لازم است با ما همراه باشید .

اسپری تاخیری چیست

زود انزالی در آقایان همیشه می تواند به عنوان یک مشکل بزرگ مطرح شود ، که به طور عموم این مشکل ریشه روان شناختی داشته و به دلیل اضطراب یا استرس ها ایجاد می شود ، آقایان جوان در اوایل ازدواج و شروع زندگی مشترک خود ، دچار این مشکل خواهند شد که یکی از راه های درمان آن استفاده از اسپری های تاخیری می باشد .

این اسپری ها یک درمان سریع و آسان بوده که در کم ترین زمان ممکن اثرات مطلوب خود را به جا خواهد گذاشت ، اما به یاد داشته باشید این اثرات برای طولانی مدت نبوده بلکه لازم است در هر رابطه از  اسپری های تاخیری استفاده شود .

ترکیبات اسپری تاخیری

ترکیبات هر دارو می تواند بیانگر خواص و کارایی آن باشد ، اگر می خواهید از اسپری های تاخیر برای درمان زود انزالی و یا به منظور زیاد شدن مدت زمان رابطه استفاده نماید لازم است ترکیبات آن را بررسی نماید .

ترکیبات مجاز اسپری های تاخیری عبارتند از :

  • لیدوکائین
  • اتانول
  • آب
  • بنزوکائین
  • پروپیلن گلایکل
  • بنزیل الکل

لیدوکائین

لیدوکائین در دسته بندی دارو های بی حسی موضعی قرار داشته ، و یکی از مهم ترین ترکیبات اسپری های تاخیری می باشد ، عملکرد لیدوکائین در ترکیبات این اسپری ها باعث شده تا مانع هدایت پیام های حسی به مغز شود و از انزال جلوگیری نماید ، در بعضی از مواقع می تواند موثر و کار آمد باشد ، اما به یاد داشته باشید استفاده از لیدوکائین به میزان زیاد باعث از دست دادن نعوظ در آقایان خواهد شد .

 

اتانول

یکی از موثر ترین ترکیبات اسپری های تاخیری اتانول می باشد که از خواص زیادی برخوردار بوده و بر خلاف باور های اشتباه این مواد برای پوست هیج عوارضی نخواهد داشت ، عده ای از افراد به این باور اند ، اگر اتانول را به صورت موضعی استفاده نمایند دچار عارضه های پوستی خواهند شد ، اما طبق تحقیقات انجام شده نشان می دهد این باور کاملا اشتباه است .

شاید برای شما جالب باشد که بدانید اتانول موجود در اسپری های تاخیری ، اتانولی است که در صنعت عطر و ادکلن سازی مورد استفاده گرفته و هیچ گونه عارضه ای را برای شما نخواهد داشت .

 

بنزوکائین

شاید برای شما جالب باشد که بدانید اسم گذاری برای اسپری های تاخیری به دلیل موجودیت بنزوکائین می باشد ، این دارو نیز در دسته بندی دارو های بی حسی موضعی قرار داشته و باعث بی حس شدن سطح پوست می شود ، و در نتیجه مانع پیام های حسی   به عصب و مغز می گردد و اثر گذاری آن به طور میانگین به مدت ۳۰ تا ۴۰ دقیقه می باشد .

 

پروپیلن گلیکل

در صنایع آرایشی بهداشتی موادی که به میزان زیاد از آن استفاده می شود ، پروپیلن گلیکل می باشد که از خواص ضد التهابی و ضد عفونی بهره مند بوده و در ترکیبات اسپری های تاخیری بکار رفته است .

 

بنزیل الکل

اگر ترکیب لوازم آرایشی و بهداشتی را بررسی نماید بدون شک به بنزیل الکل خواهید رسید ، از این ماده برای رایحه خوشی که دارد در ترکیب اسپری های مختلف و لواز های آرایشی استفاده می شود ، این ماده در ترکیب اسپر های تاخیری به میزان قابل توجه ای استفاده شده است ، اسپری های که در ترکیب خود بنزیل الکل را دارا می باشد دچار هیچ عارضه پوستی نخواهند شد .

 

اسپری تاخیری

ویژگی های اسپری تاخیری

 

افزایش اعتماد به نفس در آقایان

یکی از مهم ترین اصل ها در طول رابطه جنسی داشتن اعتماد به نفس می باشد ، آقایان جوانی که در طول رابطه نمی توانند لذت جنسی را به همسر خود منتقل نمایند به طور عموم از اعتماد به نفس ضعیفی برخوردار بوده و دچار مشکل خواهند شد ، یکی از عمده ترین دلایل عدم اعتماد به نفس در طول رابطه زود انزالی می باشد که اسپری های تاخیری می تواند برای درمان این مشکل یکی از روش های موثر باشد .

 

درمان زود انزالی در آقایان

همانگونه که گفته شد ، زود انزالی یکی از عمده ترین مشکلات آقایان می باشد ، که نارضایتی بانوان را به همراه خواهد داشت ، موجودیت بنزوکائین در اسپری های تاخیری موجب شده است که پیام های حسی که به منظور انزال به مغز میرسد را کاهش داده و زمان رابطه را طولانی تر خواهد ساخت .

 

استفاده بدون نسخه پزشک

یکی از مهم ترین ویژگی های اسپری تاخیری این است که ، شما می توانید بدون داشتن نسخه آن را از دارو خانه ها و یا سایت های معتبر خریداری نماید و از آن استفاده کنید .

 

مدیریت رابطه

اگر می خواهید زمان طولانی تری را برای ایجاد رابطه با شریک زندگی خود داشته باشید لازم است ، از اسپری های  تاخیری استفاده نموده تا رابطه شما را برای ۳۰ تا ۴۰ دقیقه افزایش دهد .

 

استفاده آسان

یکی از مهم ترین ویژگی ها اسپری های تاخیری این  است که روش استفاده آن بسیار آسان و سریع می باشد ، و لازم نیست برای استفاده از آن زمان زیادی را صرف نماید ، برای این کار کافیست ۱۰ دقیقه قبل از شروع رابطه از این اسپری استفاده کنید .

 

افزایش میل جنسی در زوجین

آقایانی که تجربه زود انزالی را دارند با استفاده از اسپری های تاخیری می توانند زود انزالی را به راحتی اما موقت درمان نمایند  و لذت یک رابطه موفق را برای خود و شریک زندگی خود به ارمغان آورند .

 

عوارض استفاده از اسپری تاخیری

 

از دست دادن نعوظ

در استفاده از اسپری های تاخیری زیاده روی نکنید ، چرا که می تواند باعث عوارض ناگواری شود ، یکی از مهم ترین عوارض اسپری های تاخیری از دست دادن قدرت نعوظ در آقایان می باشد ، یکی از عوامل اصلی از بین رفتن قدرت نعوظ ، استفاده بیش از حد ، از لیدوکائین می باشد .

از بین رفتن لذت جنسی در آقایان

یکی از مهم ترین موارد که در زمان استفاده از این اسپری ها نباید نادیده گرفت ، کاهش لذت جنسی در آقایان می باشد ، طبق تحقیقات انجام شده در مورد استفاده از این اسپری ها نشان داده است که ، موجودیت لیدوکائین و بنزوکائین می تواند احساس در آقایان را کاهش داده ، و از داشتن یک رابطه جنسی با لذت طبیعی محروم شوند  ، این می تواند برای بسیاری از مردان ناخوشایند باشد .

 

تاثیر اسپری های تاخیری بر روی خانم ها

ترکیبات این اسپری ها می تواند برای بانوان آسیب رسان باشد ، برای این که مانع این آسیب ها شوید لازم است ، قبل از رابطه جنسی با شریک زندگی تان اسپری را استفاده نموده و سپس ، بدن خود با دقت بشویید و یا این که از کاندوم استفاده نماید ، این یکی از روش های موثر و ایمن برای بانوان می باشد .

 

پر هزینه بودن اسپری های تاخیری

همانگونه که بیان شد ، افراد زیادی از این اسپری ها به منظور درمان سریع زود انزالی استفاده می نمایند ، اگر شما زود انزالی را در خود درمان نکنید بعد از مدتی متوجه خواهید شد که هزینه های هنگفتی را صرف این اسپری ها نموده اید ، پس با این حساب لازم است زود انزالی را به روش های اصولی و دقیق درمان نموده و مانع آسیب های آن شوید .

يکشنبه بیست و نهم 2 1398
(0) نظر
برچسب ها : اسپری تاخیری چیست-عوارض اسپری تاخیری-روش استفاده از اسپری تاخیری
X